‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Volnočasové aktivity KLUBÍČKO - dětí klientek Azylového domu

Tento projekt obdržel
celkem 670 hlasů.

Volnočasové aktivity KLUBÍČKO - dětí klientek Azylového domu

Armáda spásy v ČR, z.s.

www.armadaspasy.cz

Klientkami azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Ostravě je 10 maminek a dvě desítky dětí. V klubu Klubíčko jsou pořádány různé kreativní, soutěžní a proaktivní akce nejen pro děti klientek ale i děti ze sousedních domů. Cílem je posílení sousedských vztahů, vzájemné poznání, budování důvěry, ochrany a rozvoje místních tradic i seznámení se s tím, jak tráví čas děti i dospělí běžné populace.

Klubíčko pomáhá matkám s dětmi zvládat obtížnou životní situaci

Posláním Domu pro ženy a matky s dětmi ostravské pobočky Armády spásy je poskytnutí dočasného ubytování při ztrátě bydlení, následná podpora při jeho opětovném získání a celkové zlepšení sociální situace.

V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě je deset maminek s dvacítkou dětí z domova a nespočet dětí ze sousedství. Klub Klubíčko pro ně pořádá různé akce, exkurze, návštěvy divadla, kina či sportovních utkání. Snahou je zapojit děti do různých běžných volnočasových aktivit, které by mnoha dětem jinak jejich maminky nemohly dopřát.

„Společně pořádáme různá setkání u příležitosti svátečních událostí jako jsou Velikonoce, Vánoce apod. Snažíme se všem dětem věnovat co nejvíce a co nejrozmanitěji, aby zažily to, co by si třeba jejich rodiny dovolit nemohly,“ říká ředitel Domu pro matky s dětmi Jiří Vonšík.

Podle jeho slov do projektu společnosti vstoupili proto, že se jim velmi líbí jeho ústřední motiv – Zde je svět ještě v pořádku. „Moc bychom si přáli, aby tomu tak opravdu bylo, naše snahy směrem k dětem jsou plně v duchu tohoto hesla. Přitom naším obecným cílem je pomáhat lidem v nouzi a naplňovat tak jedno ze základních hesel Armády spásy - „Srdce Bohu, ruce lidem“,“ doplňuje Jiří Vonšík.

Pracovníci Azylového domu pro ženy a matky s dětmi pak mají největší radost z toho, když se jim podaří zastavit sociální propad klientek, zabránit jejich sociálnímu vyloučení a pomoci jim k tomu, aby se mohly bez problémů zapojit do běžného života.