‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Komunitní bylinková zahrada

Tento projekt obdržel
celkem 338 hlasů.

Komunitní bylinková zahrada

Domov u fontány Přelouč

www.domovufontany.cz

V Domově u fontány vznikne prostor nejen krásný, ale i přínosný pro lidi i přírodu. Zahradničení působí jako prevence proti duševním onemocněním, zároveň je práce na zahradě skvělou příležitostí pro přirozený pohyb. Zahrada podněcuje k tvorbě přátelství a napomáhá zlepšení mezigeneračních vztahů.

Domov chystá novou bylinkovou zahradu  

Senioři, osoby s onemocněním demence a lidé trpící Alzheimerovou chorobou, o ty se starají v přeloučském Domově u fontány. Nejnovější projekt, který organizace chystá, je vybudování komunitní bylinkové zahrady. „Chceme posilovat sousedské vztahy a poskytovat zábavu nejen našim seniorům, ale i veřejnosti, rodinám, dětem ze škol a školek,“ uvedla ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Zahrada přinese řadu možností a výhod. Zahradničení působí jako prevence proti duševním onemocněním, zároveň je práce na zahradě skvělou příležitostí pro přirozený pohyb. „Díky fyzické aktivitě, čerstvému vzduchu a pobytu v přírodě dochází k uvolnění stresu, pozitivnějšímu přístupu k životu a zkvalitnění spánku,“ dodala ředitelka. „Těšíme se, že vytvoříme místo, které napomůže plnit jak cíle sociální práce, tak péči o životní prostředí. Chceme se tímto otevřít široké veřejnosti, aby se naši klienti necítili izolováni od společnosti,“ řekla Žaneta Dolanová, která je pracovnicí vtahů k veřejnosti a projekt přihlásila.

Domov u fontány poskytuje nepřetržité pobytové sociální služby seniorům a osobám s onemocněním demence, kteří již nemohou žít ve svém domácím prostředí. Umožňuje klientům žít aktivní stáří podle jejich přání a možností, vždy s důrazem na důstojnost a respekt k nemoci i jejich životnímu příběhu.