‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Zahrada Diakonie otevře své brány

Tento projekt obdržel
celkem 835 hlasů.

Zahrada Diakonie otevře své brány

Diakonie ČCE - středisko Praha

www.diakonie-praha.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha je organizace poskytující sociální služby lidem s postižením a jejich rodinám. Cílem projektu obnovy zahrady je vytvoření příjemného a zároveň didakticky účelného prostředí pro tyto uživatele i jejich pečovatele. V rámci projektu bude realizována úprava komunikací, dále instalovány nové herní prvky, vyvýšené záhony atp. Zahrada bude navíc otevřena širší veřejnosti.

Zahrada Diakonie otevře své brány

Zvelebit zahradu a otevřít ji všem, kdo budou mít chuť a čas strávit chvíle v příjemném prostředí, to je cílem obnovy zahrady Diakonie Českobratrské církve evangelické v Praze. Nyní je zahrada jenom uzavřeným a oploceným prostorem, který slouží výhradně klientům Diakonie. Během obnovy přijde řada na obnovu komunikací, vykácení přerostlých a překážejících dřevin, ale také se zde namontují nové herní prvky. Z uzavřené zahrady se tak stane místo didakticky účelného prostředí, které uživatelům, jejich pečovatelům, ale také rodičům poskytne potřebný prostor pro specifický a v mnoha ohledech velmi náročný způsob života.   

„Jsme přesvědčeni, že lidé s postižením mají svou nezastupitelnou hodnotu a místo ve společnosti, a proto se jim snažíme vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují,“ vysvětluje motto diakonie Tereza Háčková koordinátorka PR a FR.

Diakonie Praha je jedním ze tří desítek zařízení Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od roku 1994 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby.