‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Strawberry Fields

Tento projekt obdržel
celkem 605 hlasů.

Strawberry Fields

JAHODA, o.p.s.

www.jahoda.cz

Strawberry Fields je volnočasový festival na Černém Mostě, pořádaný místní neziskovou organizací JAHODA. Smyslem je ukázat dětem a mladým lidem, jak kvalitně trávit volný čas, seznámit veřejnost s činností JAHODY a obohatit komunitní život. Dostupností a multižánrovostí akce se stává dobrým nástrojem k obohacení obvyklého volnočasového programu lidi ve věku 6 - 26. Festival vypukne 17. června a představí různé aktivity, soutěže a turnaje.

Jahoda zve na festival na Černý Most

Příjemně a účelně strávit volný čas pomůže všem, kdo budou mít zájem, volnočasový festival na Černém Mostě, pořádaný místní neziskovou organizací JAHODA, o. p. s.  Organizátoři jej pojmenovali Strawberry Fields a jeho smyslem je obohatit komunitní život, ale také seznámit veřejnost s činností neziskové organizace. Festival vypukne 17. června a představí nejrůznější aktivity, soutěže a turnaje. Návštěvníky potěší vystoupení kapel Vasilův Rubáš, Limbo Planet, Fast Food Orchestra a Circus Brothers.

Právě adekvátní trávení volného času mladých lidí vidí JAHODA jako své hlavní poslání. „Cílem všech sociálních služeb je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu,“ uvedla Markéta Kalinová, Ředitelka JAHODY, o.p.s.

Jahoda je nezisková organizace, která nabízí své aktivity dětem, mladým lidem, rodinám i veřejnosti žijící v Praze. Poskytuje také sociální služby pro děti a mladé lidi, provozuje rodinné centrum, mateřskou školku, jesle a odpolední klub pro děti z prvního stupně základních škol.