‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Oprava lidové zvoničky a barokního kamenného křížku v Sedlci

Tento projekt obdržel
celkem 269 hlasů.

Oprava lidové zvoničky a barokního kamenného křížku v Sedlci

Svatojánská společnost z.s.

www.svatyjan.cz

Cílem projektu je oprava lidové zvoničky a barokního kamenného křížku v Sedlci. Zvonička s křížkem jsou zapsány do seznamu zdejších památek, avšak jsou nyní ve velice špatném stavu. Plechovou střechou zatéká a dřevo je velmi poškozené, křížek nakloněný a hrozí jeho zřícení a definitivní zničení. Tomu se chystá předejít Svatojánská společnost, které se rozhodla zasáhnout a zachovat obci její významné kulturní dědictví.

Zvonička i kamenný křížek čekají na opravu

Záchranu chátrající lidové zvoničky a barokního křížku si jako cíl vytyčila Svatojánská společnost z.s. Obě významné památky se nachází na cestě mezi Loděnicemi a Svatým Janem pod Skalou, tedy v místě, kde leží osada Sedlec. Křížek i zvonička jsou ve velmi špatném stavu. Většina jejich původních prvků se vlivem povětrnostních podmínek a působením času rozpadá. Do zvoničky plechovou střechou zatéká a poškozené dřevo potřebuje výměnu. Kvůli neutěšenému technickému stavu samotného zvonu už není možné ani samotné vyzvánění. „Zvonička prošla renovací v letech 1820 a 1911,“ uvedli členové Svatojánské společnosti z.s.

Vedle zvoničky stojí kamenný barokní "jetelový" křížek z roku 1741, vzpomínka na zdejšího významného opata Kotterovského. Je to jediná a poslední památka ze zaniklé kapličky svatého Maxmiliána, která kdysi v Sedlci stávala. „Barokní křížek i podstavec s nápisem jsou kriticky poškozené. Kameny křížku i soklu jsou hrubě rozpraskané, křížek je značně nakloněný a hrozí jeho zřícení a definitivní rozbití,“ popsali situaci členové Svatojánské společnosti z.s.