‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Svatováclavská slavnost

Tento projekt obdržel
celkem 810 hlasů.

Svatováclavská slavnost

Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou

www.ceskestredohori.cz

Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou letos pořádá 18. ročník Svatováclavských slavností. Akce slouží k výchově a vztahu k chráněné oblasti Českého středohoří, organizují se skupinové procházky i s výkladem o floře zdejší chráněné krajinné oblasti. Akce plní rovněž funkci udržování místní komunitní soudržnosti. Součástí je i nekomerční program pro všechny s ukázkou drobných prací z regionu.

Sdružení z Bílky zve na pestrou Svatováclavskou slavnost

Podpořit hezký vztah občanů k Českému středohoří chce Svatováclavská slavnost. Obec Bílka na Teplicku ji opět pořádá v září 2017. Bílku čeká tradiční akce s hudbou, trhem a divadlem, na kterou vždy míří i turisté z oblastí mimo region.

„Naše slavnost je víc zaměřena na děti. Vždyť jsou naší budoucností,“ ví Ivan Nosek, spoluzakladatel i šéf Spolku přátel Českého středohoří v Bílce. Je autorem unikátní kaple sv. Václava, u které se oslava odehrává. „Postavili si ji členové našeho sdružení svépomocí,“ řekla Kateřina Naštická.

„V Bílce žiji, s panem Noskem tři roky oslavu chystám,“ prozradil Martin Jonáš. „Slavnost je jedna z mála akcí, které se tu konají. V jeden den přiláká řadu turistů i ty, kteří pro Středohoří pracují. Stánky otevřou místní obyvatelé, výrobci sýrů i ozdob, pěstitelé a prodejci ovoce, producenti moštů, výrobci keramiky. Rodiny vytáhnou před domky stolky a prodávají, co se urodilo. Chceme oživit Bílku, kde moc lidí není a toto je jedna z šancí, jak na to,“ je rád Martin Jonáš.

Na oslavu se těší Jan Koblasa, v Německu žijící sochař, autor výzdoby unikátní kapličky. „Svatováclavská slavnost je ohromná záležitost. Venkov byl po válce vysídlen, dnes má Bílka, která byla německá, české osídlení. Kostelík, okolo kterého se vše děje, je velice kvalitní architektonicky i – musím se pochválit – výzdobou. A když se přidá Cesta přátelství, mezinárodní projekt sedmi umělců českých a sedmi německých, je to důležitý moment pro česko-německé pohraničí,“ řekl sochař.