‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Revitalizace zahrady na terapeutickou zahradu pro osoby s Alzheimerem

Tento projekt obdržel
celkem 571 hlasů.

Revitalizace zahrady na terapeutickou zahradu pro osoby s Alzheimerem

Farní charita Karlovy Vary

www.charitakv.cz

Farní charita Karlovy Vary pečuje o lidi s demencí, převážně s Alzheimerovou chorobou. Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu na terapeutickou tak, aby pobyt v ní pomáhal nemocným lépe snášet tuto nemoc. Klienti se budou moci zapojit do úprav speciálních vyvýšených záhonů, pěstovat a sklízet plodiny. Záhony bylinek využijeme při aromaterapii, ostatní záhony při pracovní terapii. K dispozici budou také plochy určené pro pohybovou aktivizaci a trénování rovnováhy.

Terapeutická zahrada pomůže lidem s Alzheimerem

Alzheimer, nemoc, která nám bere to, kým jsme. A co hůř, jedná se o onemocnění, které stále neumíme vyléčit. Přesto jsou tu tací, kteří se snaží, seč mohou lidem s touto chorobou pomoci. V Karlových Varech je týdenní stacionář provozovaný Farní charitou, který se stará o pacienty s demencí, ale hlavně s Alzheimerovou nemocí. V současnosti má plnou kapacitu deseti klientů s Alzheimerem. „Našim cílem je revitalizovat stávající zahradu tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožňovala klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou,“ řekl ředitel Charity Karlovy Vary Aleš Klůc.

V zahradě by pro klienty měly vzniknout speciální záhony, které budou přístupné i těm na vozíčku. Tyto záhony pak budou osázeny bylinami a jinými jedlými plodinami. Do úprav záhonků na zahradě by se měli do budoucna zapojit i klienti.

Bylinné záhony se budou používat také na aromaterapii. Mimo rostlin budou na zahradě také plochy určené pro pohybovou aktivizaci a trénování rovnováhy klientů. Ti se budou moci procházet po stezce pro bosou chůzi nebo po chodníčcích z různých materiálů jako jsou oblázky, slučovací kůra nebo jemný a hrubý písek.

Terapeutická zahrada je ale určena i k užívání dalších klientů s mentálním postižením, kterých je zhruba osmdesát.

Myšlenka ke zrodu projektu Terapeutické zahrady byla snaha pomoci klientům s Alzheimerem. „Víme o tom, že tyto terapeutické zahrady existují. Některé jsme i viděli. Je prokázáno, že lidem s Alzheimerem zpomalí průběh nemoci a vedou k lepšímu životu. A my v areálu máme velkou zahradu. Proto jsme se také spojili s projektantkou. Už máme návrh a projekt. Teď sháníme peníze,“ vysvětlil Klůc.

Cílem projetu je revitalizovat stávající zahradu a vytvořit v ní vhodný prostor pro terapii, která přinese větší kvalitu do života klientů.