‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Pohádková zahrada

Tento projekt obdržel
celkem 808 hlasů.

Pohádková zahrada

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.

www.wlastovka.cz

Projekt Pohádková zahrada usiluje o oživení zahrady v centru města, aby přivedla jeho obyvatele blíže přírodě, půdě i sobě navzájem. Myšlenka vznikající při waldorfské dětské skupině a mateřském centru míří k odpovědnosti za životní prostředí kolem nás. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by do zahrady mohly být vysázeny staré krajové a regionální odrůdy a tím došlo k jejich navrácení do místní přírody. Jako v pohádce by se pak mohli cítit všichni návštěvníci, vnímající přírodu všemi smysly v proměnách a rytmu roku.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla z iniciativy pedagogů, rodičů a dalších sympatizantů. Je otevřena všem, kteří sdílejí její myšlenky. Chystá se postupně nabídnout všech 9 ročníků základního vzdělávání – škola splňuje požadavky MŠMT ČR. Více na www.wlastovka.cz