‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Záchranná stanice volně žijících živočichů

Tento projekt obdržel
celkem 1296 hlasů.

Záchranná stanice volně žijících živočichů

OSTROVSKÝ MACÍK, z.s.

www.macik.websnadno.cz

Projekt Záchranná stanice volně žijících živočichů myslí nejen na zvířata, ale také na lidi, kteří mohou s nemocnými volně žijícími zvířaty přijít do styku. Každý rok potřebují pomoc dvě stovky poraněných zvířat, pro které funguje tato stanice jako první pomoc či nemocnice. Pro lidskou společnost v okolí je důležitá i odchytová služba, fungující 24/7. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by stanice získala další prostředky na svůj provoz a zvířata větší šanci na uzdravení a návrat do volné přírody.

OSTROVSKÝ MACÍK, z.s. je neziskovou organizací, registrovanou MŽP ČR jako odchytová a později i záchranná stanice volně žijících zvířat. Působí v regionu Ostrovska a spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ Ostrov i s Krajskou veterinární stanicí. Více na http://www.macik.websnadno.cz/