‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Pomůcky pro umírající na Chebsku a Sokolovsku

Tento projekt obdržel
celkem 652 hlasů.

Pomůcky pro umírající na Chebsku a Sokolovsku

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

www.hospiccheb.cz

Projekt Pomůcky pro umírající neslibuje uzdravení, ale důstojný a respektovaný odchod ze života těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Jejich přání umřít doma nedokáže současný zdravotnický systém vyslyšet, proto je zapotřebí hospicové péče. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tato zařízení získala dostatek kvalitních kompenzačních pomůcek, které si pacienti a jejich rodiny půjčují. Zájem i potřeby pacientů převyšují možnosti hospicu, a tak nelze čekat na schválení pomůcek od pojišťoven.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. je nezisková organizace, pomáhající budovat zdravotně – sociální systém moderní paliativní péče, která zahrnuje vzájemně spolupracující a návaznou terénní, stacionární, ambulantní i lůžkovou péči. Její vizí je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími. Více na www.hospiccheb.cz