‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Záchrana historické brány do bývalého kláštera v Chotěšově

Tento projekt obdržel
celkem 829 hlasů.

Záchrana historické brány do bývalého kláštera v Chotěšově

Brána Kláštera Chotěšov o.p.s.

www.klasterchotesov.cz

Projekt Záchrana brány do bývalého kláštera v Chotěšově je velmi prospěšnou iniciativou, zaměřenou na národní kulturní památku západních Čech, jejichž hranice svou hodnotou i významem přesahuje. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné opravit vstupní bránu do kláštera a tím ji zároveň opětovně zpřístupnit pro veřejnost tak, jak tomu bylo po staletí. Klášter je také výjimečným turistickým cílem.

Brána Kláštera Chotěšov o.p.s. je nezisková organizace, působící pod tímto názvem od roku 2014. Snaží se přivést objekt správního úřadu chotěšovského kláštera znovu k životu a zachovat jeho propojení s celým komplexem kláštera. Klášter a všechny budovy, které do komplexu kláštera patří, stojí na kopci a jsou jednou z mnoha dominant plzeňského kraje. Více na www.klasterchotesov.cz