‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Oprava střechy nad prostorem setkávání

Tento projekt obdržel
celkem 5123 hlasů.

Oprava střechy nad prostorem setkávání

Klokánek Hostivice – FOD

www.klokanekhostivice.cz

Opravit střechu velké společenské místnosti v Klokánku Hostivice je kvůli jejímu havarijnímu stavu naprostou nutností. Pokud se na rekonstrukci nenajdou peníze, hrozí uzavření prostor, které vedle zahrady a hřiště slouží k setkávání tří desítek dětí z Klokánku a jejich kamarádů z Hostivic. Klokánek poskytuje okamžitou pomoc opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem od 0 do 18ti let.

Klokánku kvůli střeše hrozí zavření společenské místnosti

Havarijní stav střechy společenské místnosti ohrožuje konání kulturních i vzdělávacích akcí v Klokánku Hostivice. Právě velkou společenskou místnost místní využívají jako prostor pro volnočasové aktivity, ale také jako místo, kde se potkávají děti z Klokánku se svými kamarády z Hostivic. „Pokud se střecha neopraví, hrozí dokonce uzavření prostor,“ uvedli pracovníci Klokánku Hostivice.

Klokánek je nestátní zařízení rodinného typu pro zanedbávané, opuštěné a mnohdy týrané děti, a to ve věku od narození až do osmnácti let. „Na facebookových stránkách vznikla otevřená skupina, která úzce spolupracuje s vedením Klokánku v Hostivici a jejíž cílem je zajištění pomoci a sehnání veškerého vybavení, které potřebuje zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek v Hostivici,“ uvedla Lenka Jansová.

Klokánky jsou provozovány jednak jako klasická rodinná péče v bytech „klokaních“ tet a strýců, kteří jsou zaměstnanci, anebo v objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě pečují dvě stabilní tety. Snahou Klokánků je, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po zlepšení situace domů, nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných či cizích osob.