‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ

Tento projekt obdržel
celkem 254 hlasů.

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ

Mezigenrační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

www.totemplzen.cz

Projekt Mentoringové preventivní programy pracuje s dětmi se zdravotním postižením, v pěstounských či neúplných rodinách, které už ví, co znamená ztráta někoho nejbližšího i jaké to je nemít kamarády. Děti, kterým může pomoci proškolený a připravený dobrovolník. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zajistit mentoringové programy pro více dětí v Plzeňském kraji, kde podobnou podporu poskytuje od roku 2001 pouze organizace TOTEM. Spolupráce s odbornými institucemi pro diagnostiku a sanaci problémů rodiny je veřejně oceňovaným přínosem i šancí ke zlepšení života dětí.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. je nezisková organizace, která usiluje o vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. Poskytuje sociálně aktivizační služby, aktivizační programy a vede další, zejména dobrovolnické projekty. Více na www.totemplzen.cz