‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy

Tento projekt obdržel
celkem 743 hlasů.

Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy

ANIMA VIVA z. s.

www.animaviva.cz

Projekt Kavárna se zahradou chce propojit dva odlišné světy – zdravých a duševně nemocných lidí a vytvořit tak místo pro setkávání i příjemně strávený volný čas. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by kavárna v příjemné zahradě byla také pracovní příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří se mohou stoprocentně uplatnit pouze na chráněném trhu práce. Rozkvetlé keře a byliny v zahradě by byly také vhodným terapeutickým prostředím pro tyto klienty.

ANIMA VIVA z. s. je patří od roku 2007 mezi registrované poskytovatele sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Naší hlavní činností je poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, především lidem s duševním onemocněním a osobám s mentálním postižením. Cílem snažení je pomoci těmto lidem uplatnit se díky vlastním schopnostem a dovednostem ve společnosti a v běžném životě. Více na www.animaviva.cz