‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Řeka Opava, životodárná tepna města

Tento projekt obdržel
celkem 972 hlasů.

Řeka Opava, životodárná tepna města

Junák - český skaut, okres Opava, z. s.

v přípravě

Projekt Řeka Opava, životadárná tepna města oslavuje řeku, která dala Opavě jméno. Její břehy však nejsou pro město dobrou vizitkou, potřebují pravidelnou revitalizaci. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné o řeku a její okolí pravidelně pečovat, a to nejen ze břehu, ale i z vodní hladiny. Nákup lodí a pravidelná údržba řeky by navíc podtrhla spolupráci a přátelství s polskými skauty, kteří by se do čištění Opavy také rádi zapojili.

Junák - Český skaut, okres Opava, z. s. zastřešuje již 700 skautů v okrese Opava. Historie této organizace sahá do předválečných let, její další osud však poznamenaly politické změny ve 40., 60. i 80. letech. Český skaut byl několikrát politickým režimem zakázán, aby znovu obnovil svou činnost po roce 1989. V letošním roce slaví 100 let.