‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Farma Strahovice

Tento projekt obdržel
celkem 1164 hlasů.

Farma Strahovice

Armáda spásy v České republice, z. s.

www.armadaspasy.cz

Projekt Farma Strahovice dává naději lidem bez přístřeší, kteří se i přes kritickou životní situaci snaží pracovat. Podporuje vznik pracovních míst a formou osvěty ve školních i rodinných zařízeních osvětlují pravidla prevence proti sociálnímu vyloučení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zvýšit bezpečnost a dostupnost farmy pro návštěvníky, kteří sem přijedou třeba v rámci rodinného výletu na kole. Projekt chce také podpořit podnikání nabídkou lokálních potravin.

Armáda spásy v České republice, z. s. je křesťanská organizace, která funguje ve 127 zemích světa a u nás byla obnovena v roce 1990. Jejím cílem je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií. Klienty Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob. Více na www.armadaspasy.cz