‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Revitalizace zahrady v domově seniorů

Tento projekt obdržel
celkem 518 hlasů.

Revitalizace zahrady v domově seniorů

OS ČČK Karviná -Gerontocentrum ČČK, nestátní zařízení sociální péče

www.gerontocentrumct.cz

Projekt Revitalizace zahrady je nadějí pro tři desítky seniorů žijících společně v Gerontocentru. Věk jim bohužel přinesl různá pohybová omezení, a tak aby nemuseli žít jen za zdmi domova, potřebují venkovní posezení k sousedské řeči nebo setkání s blízkými. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak mohli užívat zahradní altán i revitalizovanou zahradu.

OS ČČK Karviná - Gerontocentrum je nestátní zařízení sociální péče Českého červeného kříže. Je určeno pro celoroční pobyt seniorů starších 80 ti let. Snaží se o koncentraci péče v malém zařízení rodinného typu jako vhodného řešením citlivých záležitostí občanů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují pomoc společnosti. Více na www.gerontocentrumct.cz