‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Společnou cestou, zvládneme vše lépe

Tento projekt obdržel
celkem 564 hlasů.

Společnou cestou, zvládneme vše lépe

ADAM-autistické děti a my,z.s.

www.adam-pas.cz

Projekt Společnou cestou zvládneme vše lépe se věnuje dětem s diagnózou autismu a poskytuje jim pravidelné terapie a volno časové aktivity. Tyto děti mnohdy žijí izolované ve svém světě, prožívají úzkosti, obavy ze selhání. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zajistit během školního roku další terapie, kde budou děti rozvíjet své individuální, sociální a emoční dovednosti a kde zažijí úspěch, který posílí jejich sebeúctu a sebevědomí. Prázdninovou formou terapií pak může být i příměstský tábor.

ADAM-autistické děti a my, z.s. je spolek, který vznikl v roce 2010 jako místo pro výměnu zkušeností rodičů s autistickými dětmi. V současné době organizuje řadu aktivit na podporu těchto dětí, ale stejně tak jí záleží na podpoře rodiny jako celku, protože život s autismem vytváří složité životní situace. Více na www.adam-pas.cz