‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Relaxační terapeutické zákoutí

Relaxační terapeutické zákoutí

Nadace BONA

www.nadacebona.cz

Projekt Relaxační terapeutické zákoutí je nadějí pro ty, kteří se ve svém životě setkali nebo dokonce bojují s duševním hendikepem. Pobyty v ústavních zařízeních jsou bohužel nutností, proto těmto pacientům chybí venkovní kout, kde by se mohli setkávat se svými rodinami, společně trávit čas anebo v doprovodu terapeutů například grilovat. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by v zákoutí vznikla zahradní pergola s dřevěným nábytkem, ohništěm, a bosou stezkou. Zákoutí by bylo přístupné i veřejnosti, a tak by budovalo také sousedské vazby.

Nadace BONA se věnuje všestranné podpoře terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných na území hlavního města Prahy do společnosti. Usiluje i financování trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti. Více na http://www.nadacebona.cz/