‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Relaxační terapeutické zákoutí

Tento projekt obdržel
celkem 909 hlasů.

Relaxační terapeutické zákoutí

Nadace BONA

www.nadacebona.cz

Projekt Relaxační terapeutické zákoutí je nadějí pro ty, kteří se ve svém životě setkali nebo dokonce bojují s duševním hendikepem. Pobyty v ústavních zařízeních jsou bohužel nutností, proto těmto pacientům chybí venkovní kout, kde by se mohli setkávat se svými rodinami, společně trávit čas anebo v doprovodu terapeutů například grilovat. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by v zákoutí vznikla zahradní pergola s dřevěným nábytkem, ohništěm, a bosou stezkou. Zákoutí by bylo přístupné i veřejnosti, a tak by budovalo také sousedské vazby.

Nadace BONA se věnuje všestranné podpoře terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných na území hlavního města Prahy do společnosti. Usiluje i financování trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti. Více na http://www.nadacebona.cz/