‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Modernizace a renovace zázemí pro výcvik asistenčních psů

Tento projekt obdržel
celkem 340 hlasů.

Modernizace a renovace zázemí pro výcvik asistenčních psů

Pes pro Tebe,z.s.

www.pesprotebe.cz

Projekt „Modernizace a renovace zázemí pro výcvik asistenčních psů“ se věnuje místům, kde společně pobývají asistenční psi se svými páníčky. Jejich vzájemná souhra nevzniká hned, je potřeba ji hledat, konzultovat a cvičit. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné modernizovat zázemí, kde probíhá výcvik psů - vyměnit nájezdovou rampu pro bezbariérový vstup páníčků, umístit automatické dávkovače krmiva pro odměňování pejsků, pořídit uzamykatelné skříně na osobní šanony a další.

Pes pro Tebe,z.s. je nezisková organizace zabývající se výcvikem vodicích psů pro nevidomé a asistenčních a signálních psů pro osoby s tělesným postižením či jiným onemocněním. Je členem mezinárodní asociace ADEu a evropské organizace EGDF. Jejím posláním je usnadňovat pomocí psích pomocníků život lidem s handicapem. Více na www.pesprotebe.cz