‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Letní pobyty pro děti z pěstounských rodin

Tento projekt obdržel
celkem 227 hlasů.

Letní pobyty pro děti z pěstounských rodin

Rozum a Cit, z.s.

www.rozumacit.cz

Projekt Letní tábory pro děti z pěstounských rodin myslí na ty děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči a jejichž začlenění do běžné společnosti je z různých důvodů složitější. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zorganizovat tři táborové turnusy, každý pro 18 dětí v doprovodu pěti vedoucích a jednoho zdravotníka. Letní tábory jsou ostrovem radosti i zkouškou samostatnosti dětí, které na startu svého života přišly o tu největší oporu – vlastní rodiče.

Rozum a cit, z.s. je nezisková organizace, která od roku 2000 poskytuje komplexní služby pěstounským rodinám s cílem šířit povědomí o pěstounské péči a zvyšovat počet dětí umístěných v náhradních rodinách. Více na www.rozumacit.cz