‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Oprava vchodových dveří do kaple sv. Kříže ve Sv. Janu pod Skalou

Tento projekt obdržel
celkem 393 hlasů.

Oprava vchodových dveří do kaple sv. Kříže ve Sv. Janu pod Skalou

Svatojánská společnost z.s.

www.svatyjan.cz

Projekt usiluje o opravu části kaple, která je situována poblíž nejstarší turistické cesty v Čechách – ve Sv. Janu pod Skalou. Kapli se podařilo zachránit, ovšem stále tu nejsou nové dveře, jejichž oprava je náročná. S pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by mohlo dojít k demontáži dveří, zbavení laku, opravě a dořezání poškozených částí a k údržbě kování. Poškozené dveře nyní ohrožují interiér kaple.

Svatojánská společnost, z.s. je občanské sdružení chránící a zvelebující památky obce Svatý Jan pod Skalou v okrese Beroun. Na území obce působí od roku 2001, kdy převzala aktivity původní Nadace Svatojánské společnosti. Je mimo jiné organizátorem řady kulturních akcí. Více na www.svatyjan.cz