‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Herna pro

Tento projekt obdržel
celkem 730 hlasů.

Herna pro "slané děti"

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

www.klubcf.cz

Projekt Herna pro „slané“ děti řeší velmi komplikovanou situaci dětských pacientů s cystickou fibrózou, kteří se kvůli možné nákaze nemohou s nikým stýkat, dokonce ani mezi sebou. K tomu, aby si mohly jednoho dne hrát spolu jako všechny ostatní děti na hřištích či v hernách, potřebují vytvořit přísně sterilní prostředí, kde bude po jejich návštěvě možné sterilizovat povrch předmětů i vzduch. S pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by tak v České republice vznikla vůbec první herna pro tyto „slané“ děti.

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. vznikl v roce 1992. Jako jediná organizace svého druhu v ČR sdružuje nemocné cystickou fibrózou. Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Více na www.klubcf.cz