‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Služby osobní asistence

Tento projekt obdržel
celkem 821 hlasů.

Služby osobní asistence

HEWER z.s.,

www.hewer.cz

Projekt Služby sociální asistence hledá nové pozice osobních asistentů, aby i nadále mohl poskytovat svou pomoc starým a tělesně hendikepovaným lidem, kterým by jinak hrozila ústavní péče. Pomoc probíhá v domácím prostředí a vyžaduje pravidelnou službu v režimu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by organizace mohla zabezpečit více pracovníků pro péči, kterou nemohou poskytnout rodiny ani stát.

Hewer z.s. je největší terénní asistenční službou v regionu Prahy i České republiky, kde pravidelně zajišťuje péči přes 450 klientům. Patří mezi ně nemocné děti, senioři, lidé tělesně a mentálně postižení, lidé s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou, nevidomí a další.