‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Strawberry Fields 2019

Tento projekt obdržel
celkem 336 hlasů.

Strawberry Fields 2019

JAHODA, z.ú.

www.jahoda.cz www.strawberryfields.cz

Projekt Strawberry Fields spoluvytváří formou festivalu kulturní komunitní život v Praze na Černém Mostě – místě panelových sídlišť a nákuních center. Oslava v podobě workshopů, aktivit, her, soutěží, turnajů a hudby ukazuje návštěvníkům, jak kvalitně se dá trávit volný čas. Protože jde o bezplatnou kulturní záležitost ve prospěch veřejnosti, všichni vystupující vycházejí organizátorům vstříc. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by i letošní festival přinesl zajímavé hudební interprety i zábavné aktivity připravené klienty sociálních služeb Jahody.

Jahoda z.ú., je nezisková organizace, která nabízí své aktivity dětem, mladým lidem, rodinám i veřejnosti žijící v Praze.  Cílem všech sociálních služeb je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu. Více na www.jahoda.cz, www.strawberryfields.cz