‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Zahradní slavnost

Tento projekt obdržel
celkem 278 hlasů.

Zahradní slavnost

Hospic sv. Alžběty

www.hospicbrno.cz

Druhý ročník zahradní slavnosti chystá brněnský Hospic sv. Alžběty, který se stará o nevyléčitelně nemocné pacienty. Návštěvníci se můžou těšit na živou hudbu a farmářské potraviny. V letošním roce na slavnosti vystoupí Domus band Brno, bude zde rozšířený sortiment pochutin a také aktivity pro děti. Akcí chce hospic poděkovat za podporu a oživit kulturní život v Poříčí.

Hospic chce slavností poděkovat za podporu

O nevyléčitelně, převážně onkologicky nemocné pacienty pečuje už dvanáct let Hospic sv. Alžběty v Brně. Navzdory jejich nemoci se snaží zachovat jejich důstojnost a kvalitu života. V loňském roce hospic uspořádal slavnost. „Mimo to, že jsme mohli ukázat naše krásné jezírko, jsme se společně příjemně rozloučili s létem a pochutnali si zřejmě na posledních letošních špekáčcích,“ zhodnotila akci pořadatelka Šárka Marčíková.

Slavnost zorganizovali v zahradním parku, který pacientům zpříjemňuje pobyt. Hospic ho buduje už několik let vlastními silami s pomocí dobrovolníků. Vybudovali v něm jezero, pergoly proti slunci a klidové zóny. Výběr místa nebyl náhodný. „Chtěli jsme poděkovat nejenom těm, kteří se podíleli na realizaci parku, ale také těm, kteří nás podporovali a podporují. Dalším cílem bylo o sobě dát vědět, že tady pro obyvatele Brna a jeho okolí jsme,“ vysvětlila ředitelka organizace Jana Balabánová.

Zahradní slavnost, ze které by rád udělal tradiční akci, plánuje hospic stejně jako loni na září. Návštěvníkům slavnost nabídne možnost prohlédnout si prostory hospicu, ochutnat netradiční pochutiny a poslechnout si hudbu. „Letos vystoupí Domus band Brno. Rozšíříme také sortiment pochutin a aktivity pro děti,“ slíbila Marčíková.

Hospic sv. Alžběty v Brně sídlí v prostorách kláštera konventu sester alžbětinek. Jeho zaměstnanci se snaží zajistit nevyléčitelně nemocným pacientům, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali v posledních chvílích sami.