‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Otevřená zahrada dětem

Tento projekt obdržel
celkem 1153 hlasů.

Otevřená zahrada dětem

Nadace Partnerství

www.otevrenazahrada.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Projekt Otevřená zahrada je inspirativním místem pro setkávání široké veřejnosti i rodin s dětmi. Z původní skládky se díky péči nadace stala zahrada, kde jsou chráněni ti nejzranitelnější – děti a příroda. S podporou veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by bylo možné dobudovat v zahradě herní zázemí pro nejmenší děti. Během roku probíhá na tomto místě řada vzdělávacích akcí i slavností - veřejnosti je zahrada otevřena bezplatně a každý den.

Nadace Partnerství existuje od roku 1991 a za více jak dvacet let se z ní stala největší česká environmentální nadace. Pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje odborné služby, uděluje granty, vzdělává širokou veřejnost a inspiruje mimo jiné i projektem Otevřená zahrada. Více na www.otevrenazahrada.cz, www.nadacepartnerstvi.cz