‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Víkendové školení pěstounů

Tento projekt obdržel
celkem 29 hlasů.

Víkendové školení pěstounů

SOS Dětské vesničcky, z.s.

www.sos-vesnicky.cz

Projekt Víkendové školení pěstounů se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi pěstounskými rodinami. Pro jejich setkání a společně strávený čas plánuje uspořádat třídenní vzdělávací kurz, při kterém dojde mimo jiné i ke sdílení cenných zkušeností. Kurz by měli vést odborní lektoři a jeho obsah bude tak komplexní, aby pěstouni dokázali aplikovat nejen předané zkušenosti, ale i nové návyky při další práci s dětmi. Také pro děti tu bude vytvořeno zázemí a program na celou dobu kurzu.

SOS dětské vesničky, z.s., jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Poskytují celkem 5 typů služeb, zaměřených na krizové situace rodin, na vytváření rodinného zázemí dětem, na podporu pěstounů, na smysluplné trávení volného času dětí i na podporu mladých, vycházejících z ústavní péče do samostatného života. Více na www.sos-vesnicky.cz