‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Otevřeno všem! Bariéry pryč!

Tento projekt obdržel
celkem 393 hlasů.

Otevřeno všem! Bariéry pryč!

P-centrum, spolek

www.p-centrum.cz

Projekt Otevřeno všem – bariéry pryč! se věnuje prevenci šikany dětí a mládeže, rizikům virtuálního světa nebo zkušenostem s návykovými látkami. Děti docházejí do P-centra. Právě školní týmy společně s učiteli a jejich asistenty jsou nejčastějšími návštěvníky P-centra, které spolek provozuje. V současné době se sem však nemohou dostat děti a mladí s handicapem, protože tu není bezbariérový vstup ani odpovídající úprava sociálního zařízení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by P-centrum mohlo podporovat opravdu všechny děti a naučit je zvládat a řešit problémové situace, tvořit si vlastní názor, zvýšit sebedůvěru a schopnost odolat tlaku vrstevníků. Ročně do Centra primární prevence přijde více než 3000 olomouckých dětí.

P-centrum je spolek poskytující služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Provozuje bezplatnou poradnu o problematice drog, alkoholu, hazardních her a dalších závislostí. Klientům po protidrogové léčbě nabízí doléčovací program a pro ohrožené rodiny připravuje rodinné mediace ve svém rodinném centru U Mloka. Pro školy organizuje protidrogové akce v Centru primární prevence. Více na www.p-centrum.cz