‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Dětské hřiště SOS Kompas

Tento projekt obdržel
celkem 470 hlasů.

Dětské hřiště SOS Kompas

SOS dětské vesničky, z.s.

www.sos-vesnicky.cz

Projekt Dětské hřiště SOS Kompas je zaměřen na rodiny ve složité sociální i materiální situaci, kdy hrozí narušení rodinných vztahů nebo dokonce odebrání dětí. Organizace SOS Dětské vesničky pracuje s těmito rodinami v jejich přirozeném prostředí, kde se členové rodiny cítí bezpečně. Dalším velmi vhodným místem pro setkávání by mohlo být nové dětské hřiště, vybudované za podpory veřejnosti a projektu Globus Lepší svět. Stabilizace ohrožených rodin je prvořadou ochranou dětí, které tak mohou i přes nepříznivý osud zůstat se svými rodiči.

SOS dětské vesničky, z.s., jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Poskytují celkem 5 typů služeb, zaměřených na krizové situace rodin, na vytváření rodinného zázemí dětem, na podporu pěstounů, na smysluplné trávení volného času dětí i na podporu mladých, vycházejících z ústavní péče do samostatného života. Více na www.sos-vesnicky.cz