‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Hravé cvičení pro děti s DMO

Tento projekt obdržel
celkem 526 hlasů.

Hravé cvičení pro děti s DMO

Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s.

http://arcada-center.com/

Projekt Hravé a zábavné cvičení je určen dětem s dětskou mozkovou obrnou či jiným neurologickým onemocněním, které musí pro zlepšení svého stavu pravidelně cvičit. Aby to dělaly s větší radostí a zábavnější formou než v klasickém rehabilitačním centru, je potřeba s pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět nakoupit zábavné a účinné rehabilitační pomůcky. Rodiny pečující o děti s postižením po dětské obrně často bojují i se sníženým intelektuálním vývojem dětí, a proto je nutné povzbudit je do další práce a prostřednictvím zábavné formy cvičení odpoutat pozornost od mnohdy těžkého zdravotního hendikepu. Cílem je spokojená rehabilitace více než dvou stovek dětí.

Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s. pracuje s každým malým pacientem, který sem zavítá. Tým profesionálních terapeutů pomáhá s pomocí nejmodernějších rehabilitačních metod zlepšit zdravotní hendikep dětí s neurologickým postižením. Pomáhat srdcem je zásadou, která společně s rodinnou péčí dokáže vytvářit dětem lepší podmínky pro fyzické i mentální zlepšení. Více na http://arcada-center.com/