‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Darujme radost seniorům - Propojení generací

Tento projekt obdržel
celkem 896 hlasů.

Darujme radost seniorům - Propojení generací

ADRA, o.p.s.

adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava

Projekt Darujte radost seniorům přichází s myšlenkou propojení generací, které by se jinak v dnešní uspěchané době zřejmě nesetkaly. Na jedné straně senioři pobývající ve společných domovech, kde jsou fyzicky odkázáni na sociální pracovníky a na straně druhé děti nebo teenageři, pro které jakoby stáří ani neexistovalo. Moudrost stáří však může studentům středních škol i žáčkům mateřských škol přinést velké obohacení, stejně jako seniorům může energie mládí udělat velkou radost a rozptýlení. S pomocí veřejnosti i Programu Globus Lepší svět tak může dojít ke vzájemnému obdarovávání, pokud organizace Adra získá prostředky na nové dobrovolníky.

ADRA o.p.s. je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení ve 130 zemích světa. V České republice ADRA začala působit v roce 1992 a v současné době zde patří ke třem největším organizacím v České republice poskytujícím humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí. ADRA o. p. s. koordinuje dobrovolnická centra ve dvanácti městech ČR. Více na https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava/o-nas