‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých na českobudějovicku

Tento projekt obdržel
celkem 1387 hlasů.

Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých na českobudějovicku

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

www.hospicpt.cz www.hospicveronika.cz

Projekt Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých míří do oblasti paliativní péče, která je v České republice dosud popelkou. Chybějící zdravotně-sociální systém u nás nahrazují hospice anebo domácí péče, specializovaná terapeutická služba však stále chybí. S pomocí veřejnosti i programu Globus Lepší svět by bylo možné vytvořit systém vzdělávání i skupinové terapie pro všechny, kteří jsou tématem umírání zasaženi – pacienti v terminálním stádiu, jejich rodiny, pečující osoby i přátelé.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje profesionální podpoře pacientů v konečném stádiu nemoci. Snaží se udržet kvalitu života jich, i pečujících osob a rodin. Zajišťuje, aby člověk mohl co nejplněji a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud možno s blízkými. Jak říkají, „hospic je umění doprovázet“. Více na www.hospicpt.cz