‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Zdravá škola

Tento projekt obdržel
celkem 1814 hlasů.

Zdravá škola

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

zsnonanmnm.cz

Projekt Zdravá škola dává naději dětem a žákům s těžkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Škola, ve které se momentálně učí, bojuje už řadu let s vlhkostí, která může zdraví těchto dětí ještě dále negativně ovlivnit. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se i tyto osudem zkoušené děti dočkaly lepších hygienických podmínek. Škola má za sebou řadu podobných stavebních vylepšení a je schopna zajistit, aby rekonstrukce přinesla potřebný výsledek.

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Sdružuje mateřskou školu speciální, základní školu speciální, třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní družinu a školní výdejnu - jídelnu. Svoz a rozvoz žáků zajišťuje společnost Dosio a Stacionář Nona. Více na www.zsnonanmnm.cz