‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Rekonstrukce bezbariérové koupelny a toalety

Tento projekt obdržel
celkem 392 hlasů.

Rekonstrukce bezbariérové koupelny a toalety

Šťastný pes-Handicap,z.s.

www.stastnypes-handicap.cz

Projekt Rekonstrukce bezbariérové koupelny a toalety je velmi důležitou podporou pro další provozování canisterapie pro hendikepované klienty spolku, který vychovává a cvičí canisterapeutické psy. Pro úspěšnou terapii je důležitý její začátek, kdy se klienti s pejskem secvičují. K tomu potřebují místo s bezbariérovým přístupem. S pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by odbourání bariér na sociálním zařízení cannisterapeutického centra umožnilo hendikepovaným klientům samostatnost a pocit důstojnosti při osobní hygieně.

Šťastný pes-Handicap,z.s. je zájmový spolek zaměřený na výchovu a výcvik asistenčních a canisterapeutických psů pro handicapované. Snaží se své klienty vnitřně motivovat tak, aby žili kvalitní život a aktivně se začlenili do společnosti. Více na www.stastnypes-handicap.cz