‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Máš na to!

Máš na to!

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

www.cpnrp.cz

Projekt Máš na to! je příkladem velké podpory mezi nadanými studenty a dětmi v náhradní rodinné péči. Ti se mnohdy musí vyrovnat s důsledky předchozí špatné péče nebo i s faktem, že je opustili vlastní rodiče. Děti mají řadu problémů i ve škole – těžko se koncentrují na učení, mají problémové vztahy se spolužáky i učiteli, nevěří si. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak mohli nadaní studenti poskytnout 28 dětem z náhradních rodin domácí doučování. I oni chtějí zažít ve škole úspěch…

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s je nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006. Jejím posláním je pomáhat dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě. Více na www.cpnrp.cz