‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Máš na to!

Tento projekt obdržel
celkem 175 hlasů.

Máš na to!

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

www.cpnrp.cz

Projekt Máš na to! je příkladem velké podpory mezi nadanými studenty a dětmi v náhradní rodinné péči. Ti se mnohdy musí vyrovnat s důsledky předchozí špatné péče nebo i s faktem, že je opustili vlastní rodiče. Děti mají řadu problémů i ve škole – těžko se koncentrují na učení, mají problémové vztahy se spolužáky i učiteli, nevěří si. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak mohli nadaní studenti poskytnout 28 dětem z náhradních rodin domácí doučování. I oni chtějí zažít ve škole úspěch…

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s je nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006. Jejím posláním je pomáhat dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě. Více na www.cpnrp.cz