‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

NEVASTUD II. - Studenti pomáhají „vidět“

Tento projekt obdržel
celkem 507 hlasů.

NEVASTUD II. - Studenti pomáhají „vidět“

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

www.tyflocentrumusti.cz

Projekt Studenti pomáhají vidět je příkladem pomoci a spolupráce mezi zdravými a zrakově postiženými lidmi. Nevidomí spoluobčané potřebují naši pomoc a asistenci při nejrůznějších činnostech, například když jdou k lékaři, na úřady nebo jen do kina či na sportovní akci. Chtějí také sportovat – jezdit na kole nebo zkusit i adrenalinový zážitek. K tomu mohou pomoci právě studenti v tomto projektu. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak bylo možné propojit komunitu nevidomých lidí, kterých jsou v 90 procentech starší 50 let, s mladými. Například i tím, že si společně vyzkoušejí jízdu na tandemovém kole.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. jsou obecně prospěšné společnosti poskytující sociální služby nevidomým v jednotlivých krajích České republiky. Poskytují jim základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, sociálně právní a pracovně právní poradenství, rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace. Zajišťují asistenční služby (průvodcovské, předčitatelské a jiné asistentské služby) a pomáhají při odstraňování architektonických bariér v kraji. Více na www.tyflocentrumusti.cz.