‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Vítejte na pouti a slavnosti na Modletíně

Tento projekt obdržel
celkem 362 hlasů.

Vítejte na pouti a slavnosti na Modletíně

Benediktus z.s.

www.benediktus.org

Projekt Vítejte na pouti a slavnosti v Modletíně usiluje o udržení tradice, kultury, řemesla a povědomí v regionu Železných hor. I tady žijí lidé s mentálním postižením, kteří by se rádi zapojili do komunitního života. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se tak mohli místní obyvatelé znovu vydat na letní Pouť ke sv. Anně, anebo se těšit na Adventní slavnost. Obě akce jsou tu tradicí, kterou společně zažívají lidé zdraví i mentálně postižení.

Benediktus z.s. je nezisková organizace a zároveň komunita lidí s mentálním postižením i bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Skrze vztahy založené na důvěře v Boha se snaží nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti. Více na www.benediktus.org