‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Nevidím a přesto vařím

Tento projekt obdržel
celkem 506 hlasů.

Nevidím a přesto vařím

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

www.centrumpronevidome.cz

Projekt Nevidím a přesto vařím je důležitou výzvou pro nevidomé, kteří se chtějí sami o sebe umět postarat. Těžké postižení zraku jim nedovoluje dělat všechno tak, jak by chtěli a například vaření se musí naučit krok za krokem. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by mohli získat cvičnou kuchyni, která by měla být součástí nového domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Samostatné vaření, pohyb v kuchyni i stolování je snem mnoha nevidomých, kteří také chtějí být platnou součástí společnosti.

TyfloCentrum Brno, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Hlavní cílovou skupinou služeb jsou mladí lidé starší 15 let s těžkým postižením zraku a starší, s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. V případě technického poradenství je dolní hranice věku 7 let. Více na www.centrumpronevidome.cz