‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Přemostění osamění

Tento projekt obdržel
celkem 486 hlasů.

Přemostění osamění

Spolek Most - České Budějovice

Projekt Přemostění osamění usiluje o opětovné navázání mezigeneračních vztahů lidí žijících na malém městě nebo vesnici, kde jsou z důvodu pokročilého věku lidé odkázáni na samotu anebo péči domovů se seniory. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se podařilo organizovat za účasti všech generací vhodné společenské akce tak, aby i v obcích pulsovat veřejný život a lidé měli příležitosti k setkáním, která je mohou vzájemně obohatit.

Spolek Most České Budějovice je nezisková organizace usilující o rozvoj osobnosti napříč generacemi. Proto se věnuje organizaci vzdělávacích kurzů a školení, volnočasových aktivit zaměřených na děti, mládež, (pra)rodiče, snoubence, manžele, rodiny. Pořádá poutě, festivaly, zájezdy, tábory pro mládež, vernisáže, výstavy, koncerty a další. Více na http://dcm.bcb.cz/Spolek-MOST