‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Podpořte liberecké skauty v celoroční činnosti a pořádání táborů

Tento projekt obdržel
celkem 2652 hlasů.

Podpořte liberecké skauty v celoroční činnosti a pořádání táborů

Junák - český skaut, středisko Mustang Liberec, z. s.

www.27skauti.cz

Liberecké skautské středisko by rádo v rámci tohoto projektu podpořilo fungování svých jednotlivých oddílů v jejich pravidelné činnosti a pomohlo vylepšit jejich materiální zázemí formou, která by měla dopad i na další generace dětí. Za získané peníze by pořídili 2 dvoukolové vozíky pro dovoz potravin na tábory a nákup čerpadla LILA, které na táborech zabezpečuje přísun pitné vody z nedalekého pramene.

Liberečtí skauti chystají postavit nový indiánský stan teepee

Skauting je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít uprostřed skal a lesů, stejně tak jako v městských ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a přátelství. Sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je k nezištnosti a odvaze. V Liberci sdružují mladé skauty ve středisku MUSTANG.
Na letošní rok chystají skauti hned několik novinek.

"Chceme si pronajmout vhodné prostory pro pořádání pravidelných schůzek pro dětské členy během školního roku. V průběhu letošního letního tábora bychom pak rádi na naší louce poblíž obce Vápno postavili kuchyňská kamna a pořídili pro oddíly nový indiánský stan teepee, ve kterém jsou děti během letních akcí ubytovány," vysvětlil Ondřej Petrovský, vedoucí oddílu Zip.

Podle něj je skauting určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. "Skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností," dodal Petrovský.

Další novinkou, kterou skauti potřebují, je nové čerpadlo LILA, které na táborech zabezpečuje přísun pitné vody z nedalekého pramene.

Mustangové mají v Liberci dlouhou historii, s několika přestávkami fungují od konce 60. let. V Liberci mají tradici a v současné době navštěvuje středisko okolo 70 dětí. Scházejí se v klubovně každý týden, pravidelně vyráží na víkendové výlety a v létě pořádají vlastní tábor nedaleko Českého Dubu.