‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Společnou cestou

Tento projekt obdržel
celkem 63 hlasů.

Společnou cestou

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

www.eurotopia.cz

Cílem projektu je prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel ubytovny v ulici U Cukrovaru v Opavě, k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Projekt reaguje na palčivá, obyvateli formulovaná témata, jeho snahou je podpořit obyvatele v aktivním přístupu a změnit okolnosti jejich života.

Aktivní přístup pomůže vyřešit i palčivé problémy

Na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci je zaměřena nestátní nezisková organizace EUROTOPIA.CZ působící v regionech Opava, Vítkov, Krnov a Bruntál. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny.

Cílem projektu Společnou cestou, který je přihlášen do projektu hypermarketů Globus Lepší svět, je prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel ubytovny v ulici U Cukrovaru v Opavě, k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Projekt reaguje na palčivá, obyvateli formulovaná témata, jeho snahou je podpořit obyvatele v aktivním přístupu a změnit okolnosti jejich života.

„V tomto obytném domě i této lokalitě je soustředěno velké množství rodin převážně romské komunity. V rámci projektu jsme směřovali ke dvěma cílům, které si obyvatelé ubytovny vybrali jako nejpodstatnější. Je to zvelebení okolí, výmalba společných prostor a uskutečnění společných akcí s navozením dialogu a sdílením zážitků mezi obyvateli,“ uvedla ředitelka organizace Petra Večerková.

Pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let a jejich rodiče jsou pak pořádány pravidelné výlety a tvořivé akce, jejichž prioritou je usnadnit dětem vstup k povinnému školnímu vzdělávání.

Podle jejích slov obyvatelé ubytovny vnímají komunitní práci jako velmi přínosnou, projevili se jako soudržná a cílevědomá skupina, která je sebevědomá při rozhodování a aktivní i v případě něco fyzickým přičiněním změnit, aniž by dříve tušili, že jsou toho sami schopní.