‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Mezigenerační prostory DoRA Centrum

Tento projekt obdržel
celkem 110 hlasů.

Mezigenerační prostory DoRA Centrum

DoRA

www.doraplzen.cz

DoRA Centrum je zařízení, kde mohou svůj volný čas trávit děti, dospělí i senioři. Nejvíce bývají využívány prostory tanečního sálu a kavárny, ve kterých se konají různé kroužky a kurzů. Prostory je však zapotřebí zmodernizovat. Především je nutné opravit podlahy, které jsou v těchto místnostech ve velmi špatném technickém stavu, dále je zapotřebí vybavit kavárnu pro počítačový kroužek pro seniory.

Dobrovolnická agentura by chtěla zmodernizovat prostory

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří mohou svoji činnost vykonávat v sociální, kulturní, sportovní či zdravotnické oblasti. Kromě toho se věnuje také klientům spolupracujících organizací. Zájemci všech věkových kategorií mohou několikrát týdně aktivně trávit čas v prostorách DoRA Centrum v Plzni na Vinicích.

„Nejvíce jsou využívány prostory tanečního sálu a kavárny, kde se pravidelně koná řada kroužků a kurzů. Tělocvičnu využívají maminky s dětmi, ale zacvičit si přicházejí i seniorky,“ uvedla koordinátorka dobrovolnictví Iva Kramárová. Tyto dvě místnosti by si však zasloužily značné opravy. Ve špatném technickém stavu jsou především stávající podlahy. „V tanečním sále se podlaha houpe a vlní, což je pro klienty, kteří tam cvičí a tancují, velmi nepříjemné. V kavárně se nachází koberec, který už je doslova v havarijním stavu,“ popsala Kramárová. Kromě toho chce organizace místní kavárničku dovybavit několika dalšími počítači, v současné době je totiž k dispozici pouze jeden fungující. „Máme v plánu zavést počítačové kurzy pro seniory i pro začátečníky,“ nastínila koordinátorka dobrovolnictví.