‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

Benefiční koncert The Tap Tap pro Hospic svatého Lazara v Plzni

Tento projekt obdržel
celkem 624 hlasů.

Benefiční koncert The Tap Tap pro Hospic svatého Lazara v Plzni

Hospic svatého Lazara, z.s.

www.hsl.cz

Hospic svatého Lazara je jediným lůžkovým hospicem pro Plzeňský kraj. A aby mohl poskytovat kvalitní péči, musí polovinu prostředků získávat z darů. Významnou kulturní událostí, která upoutá pozornost a přinese finanční prostředky na provoz hospice, bude velký benefiční koncert známé skupiny handicapovaných muzikantů The Tap Tap v Měšťanské besedě v Plzni. Ten zároveň zviditelní hospicovou péči jako takovou, protože bude spojen s Mezinárodním dnem hospicové a paliativní péče.

Hospic chystá charitativní koncert

Plzeňský Hospic svatého Lazara, který funguje už 19 let, je jediným lůžkovým hospicem pro Plzeňský kraj. Profesionálně a zároveň lidsky vybavený tým sester, lékařů, ergoterapeuta a psychologa doprovodí na poslední cestě každý rok kolem 250 nevyléčitelně nemocných, je oporou jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Nejnovější projekt, který organizace chystá, je benefiční koncert známé skupiny handicapovaných muzikantů The Tap Tap. Ten se uskuteční v říjnu v Měšťanské besedě v Plzni.

„Chceme tím podpořit naše zařízení. Hlavním cílem benefičního koncertu, na kterém zahraje kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap, je získat finanční prostředky. Polovinu prostředků na provoz hospice totiž musíme získávat z darů, dotací nebo právě benefičních akcí,“ vysvětlil Viktor Glier z Hospice svatého Lazara. „Další cíl chystaného kulturního projektu je edukativní. Koncert totiž spojíme s Mezinárodním dnem hospicové a paliativní péče. Chtěli bychom o dané problematice informovat širokou veřejnost,“ doplnil Glier, který přišel s nápadem uskutečnit benefiční koncert kapely The Tap Tap.

Hospic svatého Lazara je specializované zdravotnické zařízení s 28 lůžky, které poskytuje paliativní péči lidem v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění.