‹ Zpět na Lepší svět

Rozdělujeme 3,9 milionu Kč neziskovkám v regionech

NEVASTUD - Studenti pomáhají „vidět“

Tento projekt obdržel
celkem 854 hlasů.

NEVASTUD - Studenti pomáhají „vidět“

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

www.tyflocentrumusti.cz

TyfloCentrum nabízí možnost praxe pro studenty Pedagogické fakulty UJEP v práci s nevidomými jako důležitou zkušenost v přípravě na budoucí povolání. Doprovázení lidi nevidomých a zrakově postižených bude pro studenty dobrou příležitostí, jak rozšířit své zkušenosti při práci s hendikepovanými a pro nevidomé to bude příležitost, jak využít tímto způsobem bezplatné doprovody i pro volnočasové aktivity.

Sdružení Tyflocentrum chce zpříjemnit život nevidomým

Pro nevidomé a zrakově postižené má Tyflocentrum jako jediné v kraji průvodcovské služby a osobní doprovody. Zatím si je handicapovaní musí platit. „Díky novému projektu NEVASTUD – Studenti pomáhají vidět a podpoře firmy Globus mohou mít nově osobní doprovody do fitcentra či solária zdarma,“ řekla Alena Bašníková, ředitelka i sociální pracovnice Tyflocentra. Projekt, do kterého se zapojí studenti ústecké univerzity (UJEP), vymyslela s Petrou Honzátkovou.

„Máme omezený počet zaměstnanců i méně peněz. Projekt pomůže s doprovody, podpoří sociální integraci nevidomých. Je jim 50 let i více, díky studentům se dostanou do společnosti. Bude to přínos pro obě strany,“ věří Petra Honzátková. „Nevidomým projekt zpestří život, studenti využijí nové zkušenosti při studiu i praktickém životě,“ věří ředitelka Tyflocentra v úspěšnou spolupráci se studenty Univerzity J. E. Purkyně.

Tyflocentru pomáhá asi deset studentů, díky pomoci Globusu jich může být o dost víc.

„Podle prvotní komunikace s UJEP si od projektu slibujeme, že se zapojí až padesát studentů. „Novinka to není, ale naši klienti doprovody méně využívají, musí-li si je platit. Díky projektu ji mohou mít zdarma,“ říká Petra Honzátková.

„Díky projektu se dostaneme víc do společnosti,“ věří Petr Adamovský, nevidomý z Ústí a lektor Tyflocentra. „Kdybych chtěl častěji do kina, divadla nebo na procházku, na placenou službu bych neměl. Takto si ji užiju častěji,“ těší se.