Projekt Hospicové péče sv. Kleofáše je zaměřen na osvětu v oblasti paliativní péče v jihočeském regionu. Týden pro hospic organizujeme již poosmé a jedná se o sedm dní plných setkávání, besed, výstavy, koncertu, divadla i benefičního cvičení a běhu, jejichž cílem je, aby se o umírání mluvilo a bylo bráno jako běžná součást života. Čím více jsou lidé o naší službě informováni, tím snazší je pro ně rozhodování v tak citlivé a podstatné fázi života. Z našich zkušeností víme, že pokud se takové doprovázení na sklonku života podaří, mohou z něj čerpat i další generace.