Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů možného protiprávního jednání

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelůkterý upravuje podávání, posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“) a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR na úseku ochrany oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) si Vás dovolujeme informovat, že společnosti Globus ČR, v.o.s. a Globus Invest v.o.s. (oba subjekty dále jen „Globus“) zřídily pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

   

Jak podat oznámení Globusu:

1. Písemně na adresu:

Globus ČR, v.o.s. nebo Globus Invest v.o.s.
k rukám osoby příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů
Kostelecká 822/75
Praha 9 - Čakovice
PSČ 19600
korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám osoby příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“

nebo e-mailem: oznamovatel@globus.cz

 

2. Telefonicky:  

Tel. +420 703 409 653 (na uvedeném čísle je k dispozici hlasový záznamník)

 

3. Osobně-ústně:      

Na základě telefonické nebo e-mailové žádosti v přiměřené lhůtě osobě příslušné k přijímaní oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, tel. +420 730 562 040.

 

Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schránky), Globus nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů. Globus přijímá oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů s výjimkou oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Bližší informace pro oznamovatele naleznete ZDE.

 

Jak podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti:

Oznamovatel má možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR - https://oznamovatel.justice.cz/, případně na e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz.

Oznamovatelům doporučujeme, aby oznámení podali nejprve jedním z výše uvedených způsobů Globusu. Globus má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti.