‹ Zpět na Služby

Reklamace

Reklamace zboží a služeb se řídí Reklamačním řádem.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pro námi prodávané výrobky a poskytované služby věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Reklamační řád.pdf (229 kB)