Snahou tohoto projektu je zajistit stabilní terénní pečovatelské služby v době pandemie pro naše klienty. Našim klientům pomáháme přímo v jejich domácnostech s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez cizí pomoci nezvládli. Díky této pečovatelské službě mohou zůstat ve svém domácím prostředí a nemusejí tak odejít do některého z pobytových zařízení.