Borůvka, Borovany spolek je nezisková org. a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro těžce tělesně a zdravotně postižené lidi a pro seniory. Už 25 let Borůvka pomáhá lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. V současné době máme přes 70 klientů sociální služby – Terénní pečovatelské služby. Nabízíme také fakultativní služby - Školku pro seniory a Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které navštěvují lidé s různým postižením, senioři a senioři, kde je pak kombinace více postižení. V zařízení, v případě pěkného počasí, rádi tráví klienti den v zahradě, kde můžou využít bezbariérový bazén, altán, záhony. Tento projekt by nám pomohl pořídit klientům nový zahradní domek a pro snazší udržování zahrady také výkonnější zahradní techniku.